fbpx

Dr Maciej Gac

dr-maciej-gac

Prawnik (Associate),

Dr Maciej Gac dołączył do Praktyki prawa konkurencji warszawskiego biura Hogan Lovells w sierpniu 2017 r. Wcześniej zdobywał doświadczenie w krajowych i międzynarodowych kancelariach prawnych oraz w działach prawnych międzynarodowych przedsiębiorstw.

Specjalizuje się w krajowym i unijnym prawie konkurencji, prawie konsumenckim oraz prawie prywatnym międzynarodowym. Jego doświadczenie obejmuje świadczenie kompleksowych usług doradztwa prawnego w zakresie prawa antymonopolowego, prawa konsumenckiego oraz szeroko rozumianego prawa rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Wspiera klientów w ramach tworzenia modeli dystrybucyjnych, zawierania porozumień handlowych oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć (np. tworzenie joint ventures). Doradza klientom zarówno w ich bieżącej działalności biznesowej (ocena podejmowanych działań pod kątem ich zgodności z prawem konkurencji i prawem konsumenckim) oraz reprezentuje firmy w postępowaniach przed organami ochrony konkurencji oraz organami regulacyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu programów compliance dla przedsiębiorstw oraz wdrażaniu polityk zgodności z prawem konkurencji. W kręgu jego zainteresowań zawodowych pozostają również kwestie związane z transgranicznym świadczeniem usług oraz zbiorowym rozstrzyganiem sporów.

Dr Maciej Gac prowadzi również aktywną działalność naukową i dydaktyczną w kraju i za granicą. Jest wykładowcą w ramach Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji INP PAN, autorem wielu publikacji naukowych z dziedziny prawa europejskiego i prawa konkurencji oraz członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Tuluzie. We wrześniu 2016 roku z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską na temat prywatnoprawnego stosowania prawa konkurencji, przygotowaną w ramach współpracy naukowej pomiędzy ww. uczelniami.

Specjalizacje: Prawo administracyjne i publiczne, Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji i prawo antymonopolowe, Prawo handlowe, Prawo konsumenckie